Archive for category Ikke kategoriseret

Nu starter spinning- og gymnastiksæsonen

I vinterhalvåret har Motionsklubben Amager et spinninghold om mandagen og et gymnastikhold om onsdagen. Der er stor søgning til begge hold, men der er altid plads til flere, så kom endelig og vær med!

Spinning starter op mandag den 1. oktober – læs mere HER

Gymnastik starter op onsdag den 3. oktober – læs mere HER

Der er tilmeldingslister til begge hold i klubhuset.

Ingen Kommentarer

Resultatliste og video fra Vestamagerløbet

Se din tid på resultatlisten HER

Der blev også optaget en video af løbet – den kan ses HER

Tak til alle løbere og hjælpere for endnu en fin løbeoplevelse på dejlige Vestamager.

Ingen Kommentarer

Lufthavnen Rundt – Strandvejsløbet

Hvad: Lufthavnen Rundt – Strandevejsløbet
Hvor: Klubhuset, Amager Strandvej 341
Beskrivelse: Motionsklubben arrangerer Lufthavnen Rundt – Strandvejsløbet. Halvmaraton eller 10 km. Et åbent løb for alle. Løbet er gratis for klubbens medlemmer, men kun hvis man løber i klubtøj.
Yderligere info og tilmelding under Løb på denne side.
Dato og tidspunkt: 4. november 2018 kl. 10:00

Ingen Kommentarer

Motionsbingo

Hvad: Motionsbingo
Beskrivelse: Startsted på den sydlige P-plads i Kongelunden. Start mellem kl. 10 og 11. Køb 5 bingoplader for kr. 30,- Åbent for alle.
Dato og tidspunkt: 9. september kl. 10:00

Ingen Kommentarer

MA Stafetten

Hvad: MA Stafetten
Hvor: Klubhuset
Beskrivelse: 4×5 km eller 4×3 km stafet med start fra klubhuset. Husk, at man skal løbe i klubtøj. Vi griller efter stafetten. Løb og mad er gratis for deltagere. Tilmelding i klubben.
Dato og tidspunkt: 31. august kl. 18:00

Ingen Kommentarer

Vestamagerløbet

Hvad: Vestamagerløbet
Beskrivelse: Vi afholder vores Vestamagerløb på distancerne 6,1 km og 10,3 km med start fra enden af Finderupvej. Et åbent for alle. Løbet er gratis for klubbens medlemmer, men kun hvis man løber i klubtøj.
Yderligere info og tilmelding under Løb på denne side.
Dato og tidspunkt: 23. august 2018 kl. 18:30.

Ingen Kommentarer

15 km gåtur

Hvad: 15 km gåtur på det dejlige Amager. Medbring selv lidt proviantering, da turen varer 3.45 timer.
Hvornår: 7. juni kl. 17:00

Ingen Kommentarer

Madpakketuren

Hvad: 30 kilometer cykeltur i rolig tempo med start fra klubhuset. Vi kalder den for madpakketuren. Turen varer ca. 3½ time. Efter turen griller vi i klubhuset. Tilmelding til spisning skal ske i klubhuset.
Hvornår: 10. maj kl. 10:00

Ingen Kommentarer

Generalforsamling

Motionsklubben Amager afholder fredag den 16. marts 2018 generalforsamling i teatersalen på Tårnby Skole på Sneserevej.

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent samt deltagergebyr for særlige aktiviteter

6. Valg af bestyrelse
a. Formand Grethe Kristensen – på valg ulige år.
b. Næstformand Annelise Larsen – på valg lige år. Modtager genvalg
c. Sekretær Charlotte Knudsen – på valg ulige år.
d. Kasserer Vibeke Overgaard – på valg lige år. Modtager genvalg
e. Bestyrelsesmedlem Svend Davidsen – på valg lige år. Modtager genvalg
f. Bestyrelsesmedlem Bente Overholdt på valg lige år. Modtager genvalg

7. Valg af revisor – på valg hvert år

8. valg af revisor suppleant – på valg hvert år

9. Eventuelt

Vel mødt til alle

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Motionsklubben er vært ved et lille traktement den aften. Tilmelding derfor påkrævet. Tilmelding
Kontakt formanden eller se opslag i klubhuset for tilmelding senest torsdag den 8. marts 2018.

KLIK HER OG HENT ÅRSREGNSKABET FOR 2017 Der vil også blive lagt regnskab nede i klubben til medlemmer, der ikke kan printe regnskabet ud.

Ingen Kommentarer

Banko

Hvad og hvor: Banko i Teatersalen på Tårnby Skole, Sneserevej.
Hvornår: 26. januar 2018 kl. 18.30

Ingen Kommentarer