Bestyrelsen

Formand
Grethe Kristensen
Kongedybs Allé 11
2300 København S
Tel. 3029 4255
E-mail: grethe.kristensen@webspeed.dk

Næstformand
Annelise Larsen
Greisvej 1
2300 København S
Tel. 4143 9231
E-mail: hetlund@hotmail.dk

Bestyrelsesmedlemmer
Svend Davidsen
Bryrupvej 65
2770 Kastrup
tel. 45522310
E-mail: 23svend10@gmail.com

Charlotte Knudsen
Listedvej 19, 1 tv.
2770 Kastrup
E-mail: ma@motionsklubbenamager.dk

Bente Overholdt
Kastruplundgade 74, 1.th
2770 Kastrup
benteoverholdt@gmail.com
4033 0224

Kasserer
Vibeke Overgaard
Erimitageparken 373 stuen A
2800 Kongens Lyngby

Andre opgaver
Revisor
Susanne Nilsson

Klubblad
Connie Pedersen
Byhøjen 164
3600 Frederikssund
E-mail: cobo@privat.dk

Hjemmeside
Charlotte Knudsen
E-mail: ma@motionsklubbenamager.dk