Indmeldelse

Alle nye medlemmer er hjerteligt velkomne i vores motionsklub. For at melde dig ind skal du komme ned i vores klubhus på Amager Strandvej 341 tirsdag og torsdag kl. 18. Så får du et girokort og et klubblad med. Du kan også betale via netbank. Klubbens  gironummer er 73 xxxxxxx82401547. HUSK at skriv navn, adresse og fødselsdag og år, når du betaler.