Generalforsamling 2017


Motionsklubben Amager afholder fredag den 17. marts 2017 generalforsamling i teatersalen på Tårnby Skole på Sneserevej.

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet til godkendelse. KLIK HER og hent regnskabet i PDF

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent samt deltagergebyr for særlige aktiviteter

6. Valg af bestyrelse
a. Formand Grethe Kristensen – på valg ulige år. Modtager genvalg.
b. Næstformand Annelise Larsen – på valg lige år
c. Sekretær Charlotte Knudsen – på valg ulige år. Modtager genvalg.
d. Kasserer Vibeke Overgaard – på valg lige år
e. Bestyrelsesmedlem Steen – Kristensen på valg ulige år. Modtager ikke genvalg.
f. Bestyrelsesmedlem Svend Davidsen – på valg lige år
g. Bestyrelsesmedlem Bente Overholdt på valg lige år

7. Valg af revisor – på valg hvert år

8. valg af revisor suppleant – på valg hvert år

9. Eventuelt

Vel mødt til alle

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Motionsklubben er vært ved et lille traktement den aften. Tilmelding derfor påkrævet.
Kontakt formanden eller se opslag i klubhuset for tilmelding senest torsdag den 9. marts 2017.

NB! Da Steen Kristensen ikke ønsker genvalg, mangler vi et medlem til bestyrelsen. Hvis du har lyst til at være med til at sætte kursen for Motionsklubben Amager, så formand Grethe Kristensen.

Lukket for kommentarer.