Archive for category Ikke kategoriseret

Lufthavnen Rundt – Strandvejsløbet

Title: Lufthavnen Rundt – Strandvejsløbet
Location: Klubhuset på Amager Strandvej 341
Description: Motionsklubben arrangerer Lufthavnen Rundt – Strandvejsløbet. Halvmaraton eller 10 km. Et åbent løb for alle. Løbet er gratis for klubbens medlemmer, men kun hvis man løber i klubtøj. Tilmelding på www.motionsklubbenamager.dk
Start Time: 10:00
Date: 2017-11-05

Ingen Kommentarer

Motionsbingo

Hvad: Motionsbingo
Hvor: Kongelundskoven. Startsted på den sydlige P-plads i Kongelunden.
Beskrivelse: Køb 5 bingoplader for kr. 30,- Åbent for alle, så tag familie og venner med.
Dato: 10. september 2017
Tidspunkt : Start mellem kl. 10 og 11.

Ingen Kommentarer

NB! Sankt Hans punch er flyttet til 27. juni

Bestyrelsen har valgt at flytte vores årlige Sankt Hans punch arrangement til tirsdag den 27. juni i stedet for tirsdag den 20. juni.

Vi glæder os til at se så mange medlemmer som muligt både kl. 14 og 19 den 27. juni, så vi kan ønske hinanden en god sommer.

Ingen Kommentarer

MA stafetten

Hvad: MA stafetten
Hvor: Klubhuset på Amager Strandvej
Beskrivelse: 4×5 km eller 4×3 km stafet med start fra klubhuset. Husk at man skal løbe i klubtøj. Vi griller efter stafetten. Løb og mad er gratis for deltagere. Tilmelding i klubben.
Start: 18:00
Dato: 1. september 2017

Ingen Kommentarer

Vestamagerløbet

Hvad: Vestamagerløbet
Location: Finderupvej ved Amager Fælled
Beskrivelse: Vi afholder vores Vestamagerløb på distancerne 6,1 km og 10,3 km med start fra enden af Finderupvej. Et åbent for alle. Løbet er gratis for klubbens medlemmer, men kun hvis man løber i klubtøj.
Tidspunkt: 18:30
Dato: 24. august 2017.
Tilmelding: http://app.lap.io/event/2017-vestamagerloebet

Ingen Kommentarer

Efterårstur til Helsingør

Tag med Senioridrætten Storkøbenhavn til Helsingør den 13.  september 2017. Temaet er havbiolog for en dag. Mødestedet er Øresundsakvariet, Strandpromenaden 5 i Helsingør kl. 9.15. Man sørger selv for transport. Det koster 75,- kroner at deltage.

KLIK HER og læs mere om arrangementet. NB! Tilmelding skal IKKE ske via emailen i PDF-dokumentet. Skriv dig i stedet på tilmeldingslisten, der ligger i klubben.

Ingen Kommentarer

Madpakketuren

Hvad: Madpakketuren
Hvor: Klubhuset
Beskrivelse: 30 kilometer cykeltur i rolig tempo. Vi kalder den for madpakketuren. Turen varer ca. 3½ time. Efter turen griller vi i klubhuset. Tilmelding til spisning skal ske i klubhuset.
Start: 10:00
Dato: 25. maj 2017

Ingen Kommentarer

Generalforsamling 2017

Motionsklubben Amager afholder fredag den 17. marts 2017 generalforsamling i teatersalen på Tårnby Skole på Sneserevej.

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet til godkendelse. KLIK HER og hent regnskabet i PDF

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent samt deltagergebyr for særlige aktiviteter

6. Valg af bestyrelse
a. Formand Grethe Kristensen – på valg ulige år. Modtager genvalg.
b. Næstformand Annelise Larsen – på valg lige år
c. Sekretær Charlotte Knudsen – på valg ulige år. Modtager genvalg.
d. Kasserer Vibeke Overgaard – på valg lige år
e. Bestyrelsesmedlem Steen – Kristensen på valg ulige år. Modtager ikke genvalg.
f. Bestyrelsesmedlem Svend Davidsen – på valg lige år
g. Bestyrelsesmedlem Bente Overholdt på valg lige år

7. Valg af revisor – på valg hvert år

8. valg af revisor suppleant – på valg hvert år

9. Eventuelt

Vel mødt til alle

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Motionsklubben er vært ved et lille traktement den aften. Tilmelding derfor påkrævet.
Kontakt formanden eller se opslag i klubhuset for tilmelding senest torsdag den 9. marts 2017.

NB! Da Steen Kristensen ikke ønsker genvalg, mangler vi et medlem til bestyrelsen. Hvis du har lyst til at være med til at sætte kursen for Motionsklubben Amager, så formand Grethe Kristensen.

Ingen Kommentarer

Banko

Hvad: Banko i Teatersalen på Tårnby Skole på Sneserevej
Hvor: Teatersalen på Tårnby Skole
Entré: 20 kr. 1 plade: 10 kr. 5 plader: 40 kr.
Tidspunkt: 18:30
Dato: 27. januar 2017

Ingen Kommentarer

Nytårsgåtur

Hvad: Nytårsgåtur ca. 5 km. Start fra klubhuset på Amager Strandvej 341
Tidspunkt: 14:00
Dato: 1. januar 2017

Ingen Kommentarer